Atsiliepimai

Labai dėkojame savo svečiams už gražius atsiliepimus, palaikymą, naujas idėjas. Mums gera augti ir tobulėti kartu su Jumis.


Iš Svečių knygos

"Agluona"

grįžtame čia vėl ir vėl mūsų taip pamėgtų sekmadienio pietų...

Didelis Ačiū Jums VISIEMS

2012.03.25 V.A.L.J.A. Stasaičiai

Iš Svečių knygos

"Gerbemieji"

Ačiū Jums už šiltą priėmimą, skaniai paruoštas lėkštes :) Linkim viso geriausio, ilgų, skanių ir svetingų gyvavimo metų.

Gerbemieji Direktoriai, jei kartais kažkas švęstų gimimo dieną, leiskit aptarnaujančiam personalui prisėsti šalia penkioms minutėms pašvesti kartu. :)

Ačiū už viską

Iš Svečių knygos

Labai ačiū Račkauskų sodybai ir "Agluonos" kolektyvui už nuoširdų, šiltą ir draugišką priėmimą!

KU Reakricijos ir Turizmo specialybės 4 kursas (2011m.)